Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris Boxtel

Een gilde dat niet dient, dient nergens voor

Overheid bestuurt

Naar oude gewoonte wordt het bestuur van het gilde aangeduid als 'overheid'. In ons gilde wordt de overheid naast de hoofdman (voorzitter), deken-schrijver (secretaris) en deken-rentmeester (penningmeester) gevormd door vier dekens die optreden als commissievoorzitter. Een bestuurslid wordt voor een periode van vijf jaar gekozen. De koning is toegevoegd-lid en heeft een adviserende taak.

Overheid

Hoofdman

Hoofdman

Ton Jonkers

Termijn 1e; 2023-2028

Deken-schrijver

Deken-schrijver

André Spitters

Termijn 2e; 2022-2027

Deken-rentmeester

Deken-rentmeester

Anthony van Driel

Termijn 1e; 2022-2027

Deken-activiteitencommissie

Deken-activiteitencommissie

Kevin van de Sande

Termijn 1e; 2020-2025

Deken-schietcommissie

Deken-schietcommissie

Kevin van de Sande (waarnemend)

Koning

Koning

Ruud van Casteren

Termijn 2023-2025

Representatieve en ceremoniële functies


Daarnaast worden binnen het gilde ceremoniële en representatieve functie bekleed. Zo is Ine Jonkers- van der Velden beschermvrouwe, pastoor Geertjan van Rossem van de Heilig Hartparochie gildeheer en burgemeenster Ronald van Meygaarden eredeken. Het drietal zet zich in als ambassadeur voor ons gilde. Voor zijn inzet bij de oprichting is toenmalig burgemeester Jan van Homelen benoemd tot eredeken en bij zijn afscheid als burgemeester in 2006 tot erelid.

Erelid

Erelid

Jan van Homelen

Beschermvrouwe

Beschermvrouwe

Ine Jonkers-van der Velden

Gildeheer

Gildeheer

Geertjan van Rossem

Eredeken

Eredeken

Ronald van Meygaarden